Hủy

Cầu cát lái Tin tức

  • 01/08/2016 - 12:30

    Cầu Cát Lái hết lỗi hẹn

    Sức hấp dẫn từ cầu Cát Lái trong tương lai có thể thấy qua phà Cát Lái hiện tại, với hơn 45.000 phương tiện và hành khách qua lại mỗi ngày.
  • 05/04/2012 - 11:42

    Yahoo tiếp tục sa thải 2.000 nhân viên

    Hôm qua 4/4, Yahoo xác nhận sẽ sa thải 2.000 nhân viên, tương ứng 14% lực lượng lao động hiện tại của công ty trong nỗ lực tái cơ cấu lớn.