Hủy

Càu nhàu Tin tức

Giới tỷ phú kiếm tiền từ đâu?

Giới tỷ phú kiếm tiền từ đâu?

Có thể ai cũng biết, thế giới có 2.325 tỷ phú nắm trong tay 4% tổng tài sản toàn cầu nhưng có mấy ai biết họ đã kiếm tiền từ đâu.

Người Tiên Phong