Hủy

CBS Tin tức

  • 10/12/2013 - 07:12

    Giá cá tra nguyên liệu tăng

    Doanh nghiệp thu mua cá loại I tại ao của nông dân với giá 23.000-23.500 đồng/kg, cao nhất kể từ đầu năm.