Hủy

Charoen Sirivadhanabhakdi Tin tức

  • 24/11/2014 - 05:30

    Người Thái muốn gì?

    Không dừng lại với thị trường 60 triệu dân Thái, doanh nghiệp Thái Lan hiện đang muốn mở rộng sang thị trường Việt Nam để hiện thực hoá tham vọng của mình.