Hủy

Chất bán dẫn Tin tức

  • 28/07/2014 - 08:36

    Gạo Việt không lo bị Mỹ kiện

    Giá thành sản xuất lúa thấp nhưng thực tế nông dân không có lời. Nếu có, chẳng qua chỉ kiếm được ở khâu lao động, đất đai, tiền vốn.