Hủy

Chất lượng sản phẩm Tin tức

  • 03/05/2012 - 07:10

    Giảm tần suất kiểm tra thủy sản

    Chế độ kiểm tra cũng sẽ được điều chỉnh. Những doanh nghiệp có khoảng ba lô hàng bị cảnh báo liên tiếp sẽ bị tạm ngừng xuất khẩu trong sáu tháng.