Hủy

Chất lượng thủy sản xuất khẩu Tin tức

  • 03/05/2013 - 21:38

    Ngừng xuất khẩu tôm sang Mexico

    Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sẽ tạm thời ngừng xuất khẩu sản phẩm tôm sú và tôm thẻ chân trắng sang Mexico.
  • 03/05/2012 - 07:10

    Giảm tần suất kiểm tra thủy sản

    Chế độ kiểm tra cũng sẽ được điều chỉnh. Những doanh nghiệp có khoảng ba lô hàng bị cảnh báo liên tiếp sẽ bị tạm ngừng xuất khẩu trong sáu tháng.