Hủy

Chỉ só dịch vụ Tin tức

CPI tháng 11/2023 tăng 0,25%

CPI tháng 11/2023 tăng 0,25%

Có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giảm, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không biến động.

  • 01/03/2016 - 12:46

    Kinh tế Trung Quốc lại đón thêm tin xấu

    Chỉ số sản xuất của Trung Quốc nối dài đà giảm, chỉ số dịch vụ xuống thấp nhất 7 năm, nhấn mạnh thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách.