Hủy

Chỉ só dịch vụ Tin tức

  • 01/03/2016 - 12:46

    Kinh tế Trung Quốc lại đón thêm tin xấu

    Chỉ số sản xuất của Trung Quốc nối dài đà giảm, chỉ số dịch vụ xuống thấp nhất 7 năm, nhấn mạnh thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách.
Người Tiên Phong