Hủy
Kinh Doanh

PSD tiết giảm chi phí, lãi quý III/2014 gấp rưỡi cùng kỳ

Thứ Ba | 21/10/2014 13:53

EPS riêng quý III/2014 đạt 2.131 đồng và 9 tháng đạt 5.565 đồng.
 
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí (mã PSD) công bố báo cáo tài chính quý III/2014 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng mạnh.

Doanh thu thuần giảm gần 9% xuống 1.583 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm mức tương ứng nên lợi nhuận gộp giảm không đáng kể, đạt hơn 86 tỷ đồng.

Cùng với đó, doanh thu tài chính giảm một nửa, chi phí tài chính tăng nhẹ, lỗ từ hoạt động tài chính quý này gấp đôi cùng kỳ, gần 15 tỷ đồng.

Tuy vậy, chi phí bán hàng giảm 29%, chi phí quản lý giảm tới 43% và tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp giảm khiến lợi nhuấn sau thuế quý III/2014 đạt 30,3 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. EPS đạt 2.131 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PSD đạt 4.729,82 tỷ đồng doanh thu thuần,t ăng 7,4%. Lợi nhuấn sau thuế tăng nhiều hơn, 11%, đạt hơn 79 tỷ đồng. EPS đạt 5.567 đồng, tăng gần 6% do số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ tăng từ 13,54 triệu đơn vị lên 14,22 triệu đơn vị.

Sau 9 tháng, PSD hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng


Tính tới 30/9/2014, tổng tài sản của PSD là 2.196 tỷ đồng, giảm 35% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 988 tỷ đồng xuongs 571 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng chỉ còn hơn một nửa, giảm từ 1.424 tỷ đồng xuống 654 tỷ đồng.

Tiền giảm cùng với việc giảm nợ. Vay và nợ ngắn hạn giảm từ 2.478 tỷ đồng xuống 1.513 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới