Hủy

Chiếm dụng vốn Tin tức

  • 25/01/2013 - 21:23

    VXB: EPS năm 2012 đạt 2.380 đồng

    Lũy kế năm 2012, VXB đạt 270,38 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ và lợi nhuận sau thuế đạt 9,64 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2011.