Hủy

Chiến tranh Tin tức

“Vua tôm” Minh Phú gồng khó

“Vua tôm” Minh Phú gồng khó

Khó khăn của Minh Phú cho thấy ngành xuất khẩu tôm cần có chiến lược phát triển mới theo hướng bền vững hơn.

  • 29/04/2023 - 13:55

    Cần đến 441 tỉ USD để tái thiết Ukraine

    RDNA2 chỉ ước lượng được sự mất mát về vật chất thì tổn thương tâm lý lại không thể định lượng được, và đây là hạng mục không thể xây dựng lại.