Hủy

Chinh de Tin tức

  • 22/02/2016 - 07:38

    Ô tô Việt: những nỗi ám ảnh chưa dứt

    Sau 17 tháng chờ đợi, đến nay, những cơ chế, chính sách để phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam giai đoạn từ 2020-2035 đã được Chính phủ ban hành.