Hủy

Chính phủ Mỹ Tin tức

  • 17/03/2023 - 16:40

    TikTok xem xét khả năng tách khỏi ByteDance

    Nền tảng video ngắn TikTok xem xét tách khỏi công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc trong trường hợp các đề xuất của công ty không được Chính phủ Mỹ thông qua.