Hủy

Chính xác Tin tức

  • 10/09/2015 - 12:09

    Trung Quốc thay đổi cách tính GDP

    Trước những nghi ngờ về tính chính xác của các số liệu, Tổng cục Thống kê Trung Quốc đã thay đổi cách tính GDP theo chuẩn quốc tế.
Người Tiên Phong