Hủy

Cho moi Tin tức

  • 07/09/2020 - 16:12

    Nhà Thủ Đức càng tháo càng lỗ

    Tình hình kinh doanh của Nhà Thủ Đức 2 quý đầu năm không như kỳ vọng, dù Công ty đã thoái vốn, tăng cường nhiều hoạt động kinh doanh.