Hủy

Cho vay rủi ro Tin tức

  • 26/04/2014 - 09:25

    Tín dụng BĐS tăng gấp 8 lần mức chung

    So với các ngành khác, thậm chí với cả các lĩnh vực ưu tiên, rõ ràng tín dụng bất động sản đang có tốc độ tăng trưởng khả quan hơn rất nhiều.
  • 30/05/2013 - 10:48

    Mua bán nợ xấu: Quan trọng vẫn là tiền đâu?

    Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã được cho phép thành lập mang lại hy vọng lớn về xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, việc mua bán nợ xấu không hề đơn giản và điều quan trọng vẫn là tiền đâu?