Hủy

Chơi điện tử Tin tức

  • 26/08/2014 - 08:50

    Amazon mua lại Twitch

    Wall Street Journal tiết lộ một thỏa thuận giữa hai bên đã đạt được và có thể được công bố ngay sau thứ 2 (25/8).
Người Tiên Phong