Hủy

Choi tu Tin tức

  • 07/04/2015 - 13:49

    Cảng Đà Nẵng từ chối ODA

    Cảng Đà Nẵng gây bất ngờ khi tuyên bố trước lãnh đạo thành phố rằng sẽ từ chối nguồn vốn ODA cho dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II.
Người Tiên Phong