Hủy

Chống chọi Tin tức

  • 09/04/2012 - 17:04

    Forbes: Việt Nam mất dần sức hút

    Trong bối cảnh khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp ngoại đã từ bỏ thị trường Việt Nam, trong khi số khác cố gắng chống chọi chờ tình hình đổi khác.