Hủy

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tin tức

  • 10/02/2015 - 08:00

    Tin vắn chứng khoán ngày 10/2

    ITA phát hành hơn 119 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ; Chủ tịch Lê Thanh Thuấn đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu ASM; VCSC thoái vốn hoàn toàn tại STG...
  • 04/06/2013 - 17:33

    MCG thay đổi một loạt nhân sự chủ chốt

    Ông Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Ngọc Hưng và bà Nghiêm Thị Mai Hoa lần lượt được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và trưởng Ban kiểm soát MCG.