Hủy

Chứng khoán điều chỉnh Tin tức

  • 19/09/2014 - 16:13

    Vingroup "khóa room" NĐTNN 29%

    Khi kế hoạch chào bán, niêm yết cổ phiếu ra thị trường nước ngoài được thực hiện, Vingroup phải tính toán lại room đồng thời báo cáo lại cho UBCKNN.
Người Tiên Phong