Hủy

Chứng khoán điều chỉnh Tin tức

  • 19/09/2014 - 16:13

    Vingroup "khóa room" NĐTNN 29%

    Khi kế hoạch chào bán, niêm yết cổ phiếu ra thị trường nước ngoài được thực hiện, Vingroup phải tính toán lại room đồng thời báo cáo lại cho UBCKNN.