Hủy
Kinh Doanh

Bao nhiêu CTCK đủ điều kiện tự doanh và môi giới chứng khoán phái sinh?

Thứ Hai | 15/09/2014 11:36

Nếu chỉ xét trên tiêu chuẩn vốn điều lệ và vốn điệu lệ, chỉ có 18 CTCK đủ điều kiện kinh doanh và 14 CTCK được môi giới chứng khoán phái sinh.
 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS) Việt Nam. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 30/10/2014.

Theo dự thảo, để được UBCK chấp thuận cho thực hiện hoạt động tự doanh CKPS, công ty chứng khoán (CTCK) phải có vốn điều lệ và vốn tại báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã soát xét tối thiểu 500 tỷ đồng trở lên. Đối với hoạt động môi giới CKPS, con số này là 700 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của UBCKNN, trong số 105 CTCK có 19 công ty có vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng trở lên và 15 công ty có vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng trở lên.

Tuy nhiên, Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) dù có vốn điều lệ lên 1.267 tỷ đồng, đứng thứ 6 nhưng lỗ lũy kế lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Vì vậy, vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, vốn chủ sở hữu chỉ hơn 191 tỷ đồng.

Trong khi đó, chứng khoán Bản Việt - đơn vị có thế mạnh trong việc môi giới cho các tổ chức nước ngoài cũng vừa hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng vào đầu tháng 9/2014. Vì vậy, Bản Việt cũng chưa đáp ứng tiêu chuẩn để thực hiện tự doanh CKPS.

Vì vậy, cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có 18 CTCK đủ điều kiện về vốn để được cấp phép tự doanh CKPS và 14 CTCK môi giới CKPS.

Nguồn: SSC/Gafin
Nguồn: SSC/Gafin

Ngoài ra, các CTCK còn phải đáp ứng một loạt các tiêu chí định tính và định lượng khác.

Cụ thể, không được lỗ trong 2 năm gần nhất và duy trì tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ chấp thuận lên UBCK. Với điều kiện này, các công ty đều đáp ứng được.

Trong vòng một 1 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ chấp thuận cho hoạt động kinh doanh dịch vụ CKPS, công ty không đang hoặc đã từng bị đặt trong tình trạng kiểm soát hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng hoạt động, đình chỉ một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép; hoặc bị đình chỉ giao dịch, đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch, thành viên lưu ký; không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc không đang trong tình trạng bị xử phạt các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán mà chưa thực hiện đầy đủ các chế tài và biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) phụ trách hoạt động chứng khoán phái sinh và tối thiểu 5 nhân viên nghiệp vụ đáp ứng quy định.

Ngoài ra, CTCK muốn được hoạt động môi giới CKPS phải đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết kết nối với Sở giao dịch chứng khoán, thành viên bù trừ phục vụ hoạt động giao dịch, thanh toán giao dịch CKPS.

Như vậy, với các điều kiện về vốn, không lỗ trong 2 năm gần nhất hay vốn khả dụng tối thiểu 220% thì các công ty đã đáp ứng được. Còn với những điều kiện định lượng về nhân sự và cơ sở vật chất, các CTCK cần có thời gian chuẩn bị và đầu tư nhất định.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới