Hủy

Chúng tao Tin tức

  • 13/01/2015 - 07:49

    Tin vắn chứng khoán ngày 13/1

    ITA phát hành gần 127 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ; CII đăng ký mua hơn 9 triệu quyền mua cổ phiếu LGC; PVX đăng ký thoái vốn 4 công ty...