Hủy

Chung thu Tin tức

  • 14/04/2016 - 17:53

    SSI đặt kế hoạch lãi giảm 11%

    SSI đặt kế hoạch kinh doanh năm 2016 đạt doanh thu 1.430 tỷ đồng, tăng 7,4%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 950 tỷ đồng, giảm 11%.