Hủy

Chuỗi nhà hàng Tin tức

  • 27/10/2014 - 07:46

    Bán lẻ vào Việt Nam có dễ?

    Nhà đầu tư nước ngoài khó gặp rào cản nào khi Việt Nam đã cam kết mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ vào 2015.
  • 17/11/2012 - 13:09

    Nhóm Mua hoạt động trở lại

    Sau khi tạm ngừng hoạt động 4 ngày, hôm nay, Nhóm Mua hoạt động trở lại. Việc thanh toán các voucher tại Kichi Kichi... cũng đã bình thường.