Hủy

Chương trình đào tạo Tin tức

  • 29/04/2014 - 16:34

    Ngoại giao phô mai

    Trường Cao đẳng ở Pháp vừa lịch sự từ chối yêu cầu nhận người học cách làm phô mai Emmental từ phía Triều Tiên.