Hủy

Chuyên gia kinh tế Tin tức

  • 06/10/2014 - 07:30

    Kinh tế đi lên, ai đi xuống?

    “Nền kinh tế đã thoát đáy và đang vật vã để đi lên, nhưng tổng cầu vẫn yếu, nợ xấu không được giải quyết hiệu quả và đang có xu hướng tăng".
  • 02/10/2014 - 19:43

    ECB giữ nguyên lãi suất điều hành

    Lãi suất đều được ECB giữ nguyên trong tháng 10 sau khi bất ngờ hạ cả ba lãi suất điều hành chủ chốt xuống mức thấp nhất lịch sử trong tháng 9.