Hủy

Cổ phần hóa sabeco Tin tức

  • 21/11/2016 - 12:30

    Giá nào cho Sabeco?

    Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của Sabeco đạt 4.510 tỉ đồng, trong đó mảng bia góp 86%.
  • 18/09/2012 - 18:27

    Những khó khăn của Sabeco

    Hiện có 5 nhà đầu tư muốn trở thành cổ đông chiến lược của Sabeco nhưng việc đặt chân được vào Tổng công ty ở thời điểm này cũng không dễ.