Hủy

Cổ phiếu xăng dầu Tin tức

  • 27/08/2014 - 08:27

    Trước giờ giao dịch ngày 27/8

    Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giá vàng thế giới tăng mạnh nhất 2 tuần. Bộ Tài chính yêu cầu giữ nguyên thuế nhập khẩu xăng, dầu đến hết năm.
  • 18/03/2013 - 07:51

    Điểm tin trước giao dịch ngày 18/3

    Chứng khoán châu Á tăng, chứng khoán Mỹ giảm. Giá vàng, dầu cùng tăng. Western Bank thông qua về nguyên tắc kế hoạch hợp nhất với PVFC.