Hủy

Cơ sở dữ liệu Tin tức

Thời và thế của Oracle

Thời và thế của Oracle

Larry Ellison đang tận hưởng cảm giác chiến thắng khi Oracle liên tục hái quả ngọt từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo.