Hủy

Con thuyền Tin tức

  • 02/05/2013 - 12:01

    Chiều nay họp bàn tái cơ cấu Vinalines

    Những vướng mắc chính hiện nay trong việc tái cơ cấu Vinalines là cơ cấu lại các khoản nợ, bán tàu của Vinashinlines và cổ phần hóa công ty con Vinalines.
  • 04/01/2013 - 15:57

    VIP giải thể chi nhánh công ty con

    VIP giải thể chi nhánh Hà Nội - Công ty Thuyền viên VIPCO do tình hình tài chính không được kiểm soát và có thể ảnh hưởng tới uy tín của VIP.