Hủy

Con vật Tin tức

Làm giàu nhờ linh vật

Làm giàu nhờ linh vật

Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, nhiều doanh nghiệp, nhất là các hãng công nghệ đã sử dụng con vật để làm đại diện cho mình.

  • 02/04/2013 - 12:48

    Kẻ tầm xương

    Trong căn hộ của mình, designer Nguyễn Quốc Phục từng liên tục lột da, lọc thịt các con vật chết để được những bộ xương thú tinh xảo, độc đáo.