Hủy

Cong can Tin tức

  • 06/10/2022 - 09:33

    Thời của EdTech

    Các công ty khởi nghiệp công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, đã sôi động trở lại sau 1 năm im ắng vì tác động của dịch bệnh.
  • 06/10/2022 - 07:30

    Thời của tài chính nhúng

    Với bước phát triển cao hơn so với công nghệ tài chính (fintech), tài chính nhúng (embedded finance) được xem là xu hướng tương lai của ngành tài chính.
Người Tiên Phong