Hủy

Cộng đồng Kinh tế ASEAN Tin tức

  • 13/01/2013 - 09:36

    ASEAN trong chiến lược của Nhật Bản

    Chuyến thăm sắp tới của thủ tướng Abe cho thấy Đông Nam Á có vị trị địa chiến lược cũng như kinh tế - chính trị quan trọng đối với Nhật Bản.