Hủy

Công khai tài sản Tin tức

Tham nhũng và nợ công

Tham nhũng và nợ công

Nhiều chỉ dấu cho thấy mức độ quyết liệt hơn trong nỗ lực chống tội phạm tham nhũng.

  • 26/11/2013 - 21:24

    9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai

    Các loại nhà, công trình xây dựng; tiền; ô tô, xe máy; kim loại quý, cổ phiếu, cổ phần, giấy tờ có giá; tài sản trị giá 50 triệu đồng trở lên.