Hủy
Kinh Doanh

Petro Vietnam sẽ thoái vốn lĩnh vực không kinh doanh chính

Thứ Năm | 21/06/2012 12:07

Đây là nội dung trong đề án tái cấu trúc tập đoàn giai đoạn 2012 - 2015 trình Thủ tướng Chính phủ.
 
Đề án cũng xác định tập đoàn sẽ đầu tư vào 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: thăm dò khai thác dầu khí, lọc - hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao, trong đó thăm dò khai thác dầu khí là cốt lõi.

Xây dựng lộ trình đến 2015, sẽ thoái vốn khỏi các lĩnh vực không thuộc 5 lĩnh vực này.

Nguyên tắc trong tái cấu trúc cũng được đưa ra là hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý của tập đoàn để tập trung các nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính, thu gọn đầu mối quản lý, giảm thiểu cạnh tranh nội bộ, cắt giảm chi phí trung gian và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo đó, các tổng công ty phải đảm nhận một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc một trong 5 lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn. Các công ty con chuyên môn hóa vào từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với chuỗi liên kết, ngành, nghề của công ty mẹ (hạn chế các công ty con cùng lĩnh vực). Không tổ chức doanh nghiệp cấp 3 theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

Tập đoàn cũng xây dựng lộ trình để đến 2015, chỉ có Petro Vietnam mới có công ty liên kết, các tổng công ty chỉ có các khoản đầu tư tài chính linh hoạt để tối đa hóa lợi nhuận với một tỷ lệ cho phép tối thiểu và cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Có 4 quan điểm tiên quyết được Petro Vietnam nhấn mạnh sẽ thực thi trong quá trình tái cơ cấu.

Thứ nhất, không nóng vội, duy ý chí, không làm thử nghiệm khi chưa xác định rõ mục tiêu, điều kiện và chưa có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao.

Hai là xác định rõ lĩnh vực  kinh doanh cốt lõi và kiên trì theo đuổi đầu tư tập trung, trọng điểm, dứt điểm.

Quan điểm thứ ba, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh, trước hết: lợi nhuận và hiệu quả đầu tư là chính yếu, đồng thời đóng góp tích cực công tác an sinh xã hội.

Và cuối cùng, yếu tố nhân sự là quyết định thành bại trong kinh doanh và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.

Ở 4 nhóm giải pháp, tập đoàn nêu rõ, sẽ mạnh dạn xử lý các đơn vị làm ăn thua lỗ, mục đích kinh doanh không phù hợp dưới các hình thức: bán khoán, cho thuê, sáp nhập, giải thể.

Xây dựng và có chiến lược đào tạo bồi dưỡng bài bản đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp theo chuẩn mực tiêu chí đã ban hành. Đồng thời đổi mới, tăng cường quản lý giám sát của tập đoàn, người đại diện của tập đoàn.

Nguồn VnEconomy

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO