Hủy

Công nghiệp đường Tin tức

  • 05/04/2016 - 08:30

    Ngọt đắng chuyện suất ăn công nghiệp

    Giả sử trung bình mỗi phần cơm trưa giá 20.000 đồng/người, thì quy mô thị trường suất ăn trưa cho người lao động là lên đến hơn 1.000 tỉ đồng mỗi ngày.