Hủy

Công nhân lao động Tin tức

Dệt may: Có đơn hàng thiếu nhân công

Dệt may: Có đơn hàng thiếu nhân công

Có đơn hàng trở lại nhưng các doanh nghiệp dệt may lại thiếu nguồn lao động, hầu hết các doanh nghiệp dệt may mỏi mắt tìm lao động cho kịp đơn hàng.