Hủy

Cong pha Tin tức

Thách thức sáng tạo

Thách thức sáng tạo

Cuốn sách giới thiệu “Thuyết Sáng tạo Công phá / Theory of Disruptive Innovation” - Mô hình sáng tạo kinh doanh có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới hiện nay.

  • 07/03/2018 - 08:30

    Thuận Thảo trượt chân

    Với diễn biến trên, từ giữa năm 2016, cổ phiếu GTT của Thuận Thảo đã bị hủy niêm yết bắt buộc và sau đó chuyển sang sàn UPCoM.
  • 29/09/2014 - 11:16

    Cải tử "con tàu" Vinawaco

    Ông Ngô Văn Tuấn chi ra 200 tỷ đồng mua 61% cổ phần Vinawaco và chi thêm hơn 100 tỷ đồng đầu tư sửa chữa tàu, thiết bị máy móc, trả lương.