Hủy

Công ty bán lẻ Tin tức

  • 14/07/2014 - 12:15

    Vinatex lùi IPO sang 22/9

    Thời điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) mới chậm hơn 2 tháng so với phương án trước đó là ngày 22/7/2014.