Hủy

Công ty CP Đường Biên Hòa Tin tức

  • 20/11/2013 - 23:29

    Tranh cãi về nhập khẩu đường

    Hoàng Anh Gia Lai có ý định bán 30.000 tấn đường do doanh nghiệp này sản xuất tại Lào cho Công ty CP Đường Biên Hòa.