Hủy
Kinh Doanh

Đường Biên Hòa thay đổi niên độ tài chính

Thứ Ba | 01/07/2014 09:41

Quyết định này được đưa ra theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013.
 

Theo đó, Công ty CP Đường Biên Hòa BHS quyết định năm tài chính bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào ngày 30/6 của năm liền kề.

Cụ thể, năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ 1/1/2014 và kết thúc vào 30/6/2014. Bắt đầu từ năm tài chính thứ 2 áp dụng niên độ mới thì ngày bắt đầu là 1/7 năm nay, kết thúc vào 30/6 năm liền kề.

Việc thay đổi niên độ tài chính được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục liên quan.

Việc thay đổi niên độ tài chính này được đưa ra cùng với quyết định sáp nhập với Công ty CP Đường Ninh Hòa NHS, tỷ lệ hoán đổi 1:1

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong