Hủy

Connecticut Tin tức

  • 07/07/2012 - 08:31

    USD lên cao nhất 2 năm so với euro

    Các nhà đầy tư tìm kiếm tài sản an toàn sau thông tin tăng trưởng việc làm tháng 6 Mỹ ít hơn dự đoán, đẩy USD cao nhất 2 năm với euro.
Người Tiên Phong