Hủy

Cú hích Tin tức

  • 06/01/2014 - 13:39

    TPP - cú hích cho dệt may

    DN dệt may (DM) cần phải hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ thiết kế-nguyên phụ liệu-may-phân phối và có sự liên kết hữu cơ giữa các khâu.
  • 03/09/2013 - 07:57

    TPP có tạo được sức ép cải cách?

    Các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nhà nước được xem là một trong ba thách thức lớn nhất hiện nay đối với Việt Nam để tham gia TPP.
Người Tiên Phong