Hủy

Cực đẹp Tin tức

  • 24/06/2013 - 09:42

    CPI tháng 6 tăng 0,05%

    So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 6 tăng 6,69% và tăng 2,4% so tháng 12/2012.