Hủy

Cực đẹp Tin tức

CPI tháng 6 tăng 0,05%

CPI tháng 6 tăng 0,05%

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 6 tăng 6,69% và tăng 2,4% so tháng 12/2012.