Hủy

Cung tiền Tin tức

  • 27/08/2019 - 14:00

    In tiền: Lỗ vẫn vui

    Không chỉ có nhà máy in tiền hoạt động chậm lại, thực tế cho thấy lượng cung tiền trong nền kinh tế cũng đang tiếp tục giảm.
  • 30/08/2018 - 15:07

    Vì sao lãi suất tăng?

    So với 6 tháng đầu năm, cung tiền của nền kinh tế đang co lại, cùng với áp lực của lạm phát đã khiến lãi suất có xu hướng tăng lên.