Hủy

Cứu nguy Tin tức

  • 25/06/2014 - 11:37

    Đừng "tiểu bậy" trong hồ bơi

    Trung bình, mỗi người đi bơi trung bình để lại 30-80 ml nước tiểu trong hồ bơi. Con số này trên thực tế có thể nhiều hơn.