Hủy

Da ngoai Tin tức

  • 13/06/2016 - 11:44

    Vì sao vốn FDI vào Đà Nẵng giảm?

    Đà Nẵng vẫn trải thảm đỏ kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư nhưng cũng sẵn sàng từ chối những dự án có nguy cơ gây hại đến môi trường.
Người Tiên Phong