Hủy

Đá ốp lát Tin tức

  • 20/01/2013 - 19:56

    Lịch sự kiện ngày 21/1

    Vợ ông Đặng Thành Tâm đăng ký bán toàn bộ 1,87 triệu cổ phiếu. SHA chào sàn, giá tham chiếu 10.800 đồng. CMS giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức.