Hủy
Kinh Doanh

VCS: Cổ đông lớn bước đầu hợp tác

Thứ Tư | 30/05/2012 09:11

Ngày 11/6, VCS sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.
 
Ngày 11/6, công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VCS) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường sau khi lần 1 tổ chức ngày 6/4 bất thành do liên minh 2 quỹ đầu tư bỏ phiếu chống toàn bộ các nội dung.

Đại hội sẽ xem xét các nội dung về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2011, kế hoạch kinh doanh năm 2012; báo cáo thường niên, báo cáo tài chính đã kiểm toán; kế hoạch đầu tư. Tại đại hội này, quỹ đầu tư Red River Holding tiếp tục đề nghị sửa đổi điều lệ công ty, tăng số thành viên Hội đồng quản trị thêm 1 người và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị.

Được biết, các nhóm cổ đông lớn đã có cuộc gặp nhằm trao đổi và thống nhất ý kiến. Trong nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị công ty đã tiếp thu nhiều ý kiến như để lại việc xem xét tỷ lệ cổ tức năm 2012 đến Đại hội cổ đông năm 2013, không đề xuất việc thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2012.

Năm 2012, VCS đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ 950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất 1.151 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng; tăng lần lượt 19% và 14% so với năm 2011.

Nguồn Đầu tư chứng khoán


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới